< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הודעה שנייה // ערב עיון: יום הרליץ 2019 - יום העיון השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע בשנת המאה לארכיון הציוני המרכזי [ירושלים] 27.3.19. דדליין להרשמה=20.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9020707/

9:00 התכנסות וכיבוד קל
9:30 ברכות | דודו אמיתי, יו”ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
ד”ר יגאל סתרי, מנהל הארכיון הציוני המרכזי

11:30-9:30 מושב ראשון: הארכיון הציוני ותרומתו לחקר תולדות הארץ
יו”ר: דודו אמיתי, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

תולדות הארכיון, מנהליו ותרומתם לארכיונאות | ד”ר יגאל סתרי
מנהלי הארכיון המרכזיים | עדות אישית
נבירה בארכיון כמשנה תפיסות: ארתור רופין וחוות הפועלות |
פרופ’ מרגלית שילה, המחלקה ללימודי א”י, אוניברסיטת בר-אילן

12:30-11:45 מושב שני: המפות בארכיון הציוני
יו”ר: ד”ר לביא שי, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

מפות עות’מאניות מאוספי הארכיון הציוני ממצאים ותובנות ראשוניות |
רועי מרום, אוניברסיטת חיפה
הצצה אל אוסף מפות קק”ל ואוסף ריכארד קאופמן בארכיון הציוני |
גיא ג’מו, ראש מדור מפות

13:30-12:30 מושב שלישי: מושב הרליץ
יו”ר: נאוה איזין, סגנית יו”ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

צרור מחשבות על עתיד הארכיונים |
יורם מיורק, לשעבר מנהל הארכיון הציוני
טקס חלוקת פרס הרליץ | לזכרה של הגב’ אסתר הרליץ
אסיפה כללית לאישור מאזן 2018

14:15-13:30 ארוחת צהריים

15:45-14:15 מושב רביעי: סיור בארכיון הציוני בסימן מאה שנות הארכיון
ארכיון הרצל | מחסן המפות | מעבדת השימור | מעבדת הדיגיטציה | פריטי
ארכיון ייחודיים | אוסף התצלומים

להרשמה ליום הרליץ ולהסעה אליו הקישו על הקישור בהמשך.
עלות יום העיון: 60 ש”ח לחברי/רות האיגוד, 100 ש”ח למי שאינם חברים.
1. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית (ואפילו עדיף):
שם המוטב: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
חשבון מספר: 1049780, בנק לאומי – מספר 10, סניף דניה – מספר 635.
2. למשלמים בהמחאה: יש לרשום את ההמחאה לפקודת האיגוד הישראלי לארכיונאות
ולמידע, ולשלוח בדואר רשום לכתובת: האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, ת”ד 9087, חיפה, מיקוד: 3109003.
בגלל עיכובים בדואר, אנא שלחו סריקה של התשלום והעבירו במייל לכתובת: ksafim.aia@gmail.com. או לגזברות בכתובת: gizbarut.aia@gmail.com
חשוב מאוד לציין עבור מי ההמחאה. במקרה שנשלחת המחאה אחת עבור כמה אנשים יש
לציין במפורש את כל השמות. ניתן לשלם בהמחאה אישית ולבקש החזר תשלום ממקום העבודה.
3. האיגוד ישלח דרישת תשלום למקומות העבודה רק על פי בקשה. לא יתקבלו התחייבויות
מכל סוג שהוא (התחייבות מקומות עבודה וכו’).

http://www.archives.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=747557_archives&dbid=registration&act=search2&query=f11%3CD%3E%2B0%3CD%3Ef11%3CD%3E&r=0.912232560877786

Message publisher
דודו אמיתי יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע chairperson.aia@gmail.com 052-4475458
Full address
הארכיון הציוני המרכזי, יוסף הרליץ, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added