< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: סליל - כתב עת להיסטוריה, קולנוע וטלוויזיה. גיליון חורף 2018 (עופר אשכנזי, הילה לביא וליאור טיבט) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020511/

מערכת 'סליל' – כתב עת להיסטוריה, קולנוע וטלוויזיה, שמחה להודיע על פרסומו של גיליון 13, חורף 2018.

http://slil.huji.ac.il/

'סליל' יוצא לאור במסגרת מכון קבנר להיסטוריה גרמנית והחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.
כתב העת מציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה, ומדגים כיצד יכול השימוש בסרט להעשיר את המחקר ההיסטורי. המאמרים נועדו לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בהקשרים שבין הדימויים האודיו-ויזואליים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם.

מערכת 'סליל' מזמינה חוקרים ותלמידי מחקר מהתחומים הרלוונטיים להציע מאמרים לגיליון הבא. פרטים נוספים והוראות הגשה באתר כתב העת.

https://slil.huji.ac.il/home

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה