< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מרצה לספרות אנגלית [בית ברל] דדליין=עד איוש המשרה

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020505/

קול קורא למרצה לספרות אנגלית לחוג לשפה וספרות אנגלית, הפקולטה לחברה ותרבות, המכללה האקדמית בית ברל

החוג לשפה וספרות אנגלית קורא לבעלי תואר דוקטור בתחום הספרות האנגלית להגיש את מועמדותם להוראת ספרות אנגלית בחוג לשפה וספרות אנגלית.

הגדרת התפקיד:

הוראה

נכונות ללמד קורסי מבוא בספרות אנגלית בנוסף להוראת תחום ההתמחות

נכונות ללמד גם קורסי מיומנויות השפה [דיבור/כתיבה]

פעילות מחקרית שוטפת

השתתפות פעילה בפעילות החוג (ישיבות, סדנאות וכד')

הפונים מתבקשים לשלוח:

1) קורות חיים ורשימת פרסומים

2) תקציר ובו סיכום הפעילות המחקרית עד כה ותיאור תוכניות המחקר לשנים הקרובות (עד עמוד אחד)

3) 2 שמות ממליצים

נא לשלוח את החומר לראש החוג, דר' רונית ובמן שפרן, דואר אלקטרוני: ronits@beitberl.ac.il

מפרסם ההודעה
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית בית ברל, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה