< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה להשתתפות בסדנה מתודולוגית לדוקטורנטים/ות שמחקרם נוגע לחקר ארץ ישראל, יישובה ותרבותה [ירושלים] דדליין=28.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020101/

קול קורא לסדנת דוקטורנטים לשנת תש"פ

יד יצחק בן צבי

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

מעניק מלגה למשתתפי

סדנה מתודולוגית לתלמידי התואר השלישי לשנת תש"פ

במסגרת פעילות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה והמרכז המשותף ליד בן-צבי והאוניברסיטה העברית נקיים סדנה לדוקטורנטים מצטיינים שתחום מחקרם נוגע לחקר ארץ ישראל, יישובה ותרבותה. הסדנה תתקיים בימי שני בין השעות 16:30 – 18:30 ביד יצחק בן-צבי בירושלים ותכלול סדרה של שבעה מפגשים שיתמקדו בסוגיות מתודולוגיות של כתיבת עבודת דוקטורט ומחקר בכלל. 

המשתתפים בסדנה יזכו במלגה בסך4,500 ₪ וכן במבחר ספרים מהוצאת יד בן-צבי. קבלת המלגה מותנית בהשתתפות פעילה בכל פגישות הסדנה.

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים :

  1. למלא את הטופס המצורף להלן

אנא לחצו כאן על מנת למלא את הטופס.

  1. לשלוח את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים ורשימת פרסומים

ב. אישור על מעבר לשלב ב' (חובה)

ג. גיליונות ציונים של תואר ראשון ושני

ד. תיאור קצר (1000 עד 1500 מילה) של עבודת המחקר

ה. המלצה ממנחה לעבודת הדוקטור (במידה ויש שני מנחים – מספיקה המלצה אחת)

את החומר הנלווה יש לשלוח לגנית טידי בדוא"ל ganit@gmail.org.il | טל': 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, כ"ג באדר א' תשע"ט (28 בפברואר 2019)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=5401#.XE2Or9JvYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה