< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה [ירושלים] דדליין=28.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012921/

קול קורא למלגת פוסט דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר א"י ויישובה לשנת תש"פ- תשפ"א

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי מעניק מלגת פוסט-דוקטורט לחוקר מצטיין בחקר ארץ ישראל ויישובה (תש"פ- תשפ"א)

מטרות המלגה:

לאפשר לחוקרים צעירים לעבד בעזרת המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, את עבודת הדוקטור לספר בעברית ולהתפנות למחקר המשך או למחקר חדש.

הזכאים למלגות:

חוקרים שעבודת הדוקטור שלהם אושרה במהלך שלוש השנים האחרונות ושכל חוות הדעת כבר נמצאות בידם.

המלגה הינה לשנתיים, בסכום של 100,000 ₪ (50,000 לכל שנה) אשר ישולם ב-24 תשלומים חודשיים

קריטריונים לבחירת הזוכה במלגה: מצוינות אקדמית, חשיבות ומקוריות המחקר ופוטנציאל התרומה לתחום האקדמי הרלוונטי.

תנאי הזכאות לקבלת המלגה: 

א. במהלך תקופת המלגה יידרש החוקר להקדיש את מיטב זמנו ומרצו למחקר ולעיבוד עבודת הדוקטור לספר ולמחקר המשך.

ב. המלגאי יוזמן להקדיש למחקרו יום מלא בשבוע במכון לחקר א"י ויישובה יד יצחק בן-צבי.

ג. המלגאי יוזמן להשתתף באופן פעיל בפעילות האקדמית של מכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ובכלל זה ישתתף בסדנת הדוקטורנטים המצטיינים של המכון, בסדנות חוקרים ועוד.

תוצאות מצופות מן המלגאי:

עיבוד והכנה לדפוס (בעזרת צוות המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה) של עבודת הדוקטור לספר מחקרי בעברית. להוצאת הספרים של יד בן-צבי תינתן זכות סירוב ראשונה לפרסום הספר.

חוקרים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

  1. למלא את הטופס בקישור המצ"ב: נא ללחוץ כאן למילוי הטופס:
  1. לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים ורשימת פרסומים

ב. עבודת הדוקטורט באופן מקוון בלבד

ג. כל חוות הדעת על העבודה (עבודה שנמצאת בשלב השיפוט לא תתקבל).

ד. תקציר למחקר המשך .

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"ל

לגנית טידי ganit@ybz.org.il טלפון: 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, כ"ג באדר א' תשע"ט (28 בפברואר 2019)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=4494#.XE2NZNJvYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה