הזדמנות // מלגה על שם רחל ינאית בן-צבי לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית [ירושלים] 7.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012920/

המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה המשותף ליד בן-צבי ולאוניברסיטה העברית

מעניק מלגה על שם רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ט  לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית

מלגת קיום לתלמידים הלומדים לתואר שלישי שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה.

המלגה מיועדת לחוקר/ר הנמצא/ת בשלבים מתקדמים לקראת הגשת הדוקטורט

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

  1. למלא את הטופס המקוון באתר המלגות: www.ybz.org.il/milgot&prasim
  2. לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים (כולל רשימת פרסים ומלגות).

ב. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שלישי

ג. הערכת זמן להגשת עבודת הדוקטורט.

ד. אישור על מעבר לשלב ב' (חובה)

ה. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת (עמוד אחד).

ו. הצעת המחקר המלאה.

ז. שתי המלצות, אחת מהן מן המנחה

* קבלת המלגה מותנית ברישום ללימודים כסטודנט/ית באוניברסיטה העברית במהלך שנה"ל תשע"ט (שנת קבלת המלגה)

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"ל ganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: ב' באדר א' תשע"ט (7 בפברואר 2019)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=6296#.XE2OFNJvYdU

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה