< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: מנהל ומדיניות ציבורית [שדרות] דדליין=20.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012902/

למחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, במכללה האקדמית ספיר דרוש/ה איש/אשת סגל אקדמי בתחומים של מנהל ומדיניות ציבורית, ניתוח מדיניות, כלכלה פוליטית

דרישות התפקיד:

  • תואר שלישי (Ph.D.) במדיניות ציבורית, מנהל ציבורי, ניתוח מדיניות, כלכלה פוליטית או כל דיסיפלינה אחרת במדעי החברה ובניהול, ובתנאי שמוצגות הוכחות למחקר והוראה בתחומים המצוינים מעלה.
  • עוסק/ת במחקר ובהוראה באחד או יותר מהתחומים המצוינים מעלה.
  • מצוינות בהוראה; עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון הוראה באקדמיה, עם הערכות הוראה מצוינות.
  • עדיפות תינתן לבעל/ת יכולות מחקר ופרסום מוכחות.

להגשת מועמדות יש לשלוח:

  • קורות חיים אקדמיים מלאים, כולל רשימת פרסומים עדכנית.
  • שלושה פרסומים עדכניים המשקפים את תחומי המחקר.
  • פרופיל אקדמי קצר (בן עמוד או שניים) הכולל התייחסות מפורשת לתחומי עניין אקדמיים והצהרת כוונות אודות תכנית מחקר עתידי.
  • תיאור קצר של תפיסת ההוראה של המועמד/ת וכיצד היא באה לידי ביטוי בפועל כמרצה באקדמיה.
  • רשימת קורסים שהמועמד/ת לימד/ה (יש לצרף סילבוס + משובי הוראה במידה ויש).
  • שמות של שלושה ממליצים, מהאקדמיה, המכירים היטב את כישורי ההוראה והמחקר של המועמד/ת, השתייכותם האקדמית ופרטי התקשרות (לרבות טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).

תחילת עבודה: שנה"ל תש"פ.

היקף העסקה: 100% משרה.

מועמדים/ות מתאימים/ות מתבקשים/ות להגיש מועמדותם/ן במייל בלבד לכתובת:

academic-hr@sapir.ac.il לא יאוחר מיום שישי, 20 לפברואר 2019, בשעה 12:00

מפרסם ההודעה
אורי לב orilev22@gmail.com
כתובת מלאה
המכללה האקדמית ספיר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה