< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שריינו את התאריך // כנס: שערים לרוח בפסיכותרפיה וייעוץ [חיפה 11.3.19] דדליין להרשמה=9.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012901/

הכנס הראשון בארץ על הקשר בין פסיכותרפיה וייעוץ לבין רוחניות. תתקיים הרצאת פתיחה של אחד מבכירי החוקרים וחלוצי התחום פרופ' קנת' פרגמנט אשר הוא פרופ' לפסיכולגיה קלינית ואחד מהדמויות המובילות ביותר בעולם במחקר והמשגה של שילווב היבטים שלרוחניות ודתיות בפסיכותרפיה וייעוץ. הכנס יכלול הרצאות נוספות ומושבים מקבילים בהם יוצגו מחקרים, תיאורי מקרה וסדנאות קליניות. בין הנושאים: חוויות רוחניות והשלכותיהן לטיפול, פסיכותרפיה רוחנית יהודית, אומנות ויצירה כשער לרוחניות בטיפול, ליווי רוחני, לוגותרפיה, בודהיזם וטיפול, רוחניות ופסיכואנליזה, רוחניות ביחסים הטיפוליים , הרוח בחיבור גוף-נפש ועוד.

מפרסם ההודעה
פרופ' עפרה מייזלס ofram@edu.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי, חיפה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה