< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: שלושה פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית [ירושלים] דדליין=7.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9012900/

המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה המשותף ליד בן-צבי ולאוניברסיטה העברית מעניק שלושה פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית הלומדים לתואר שני שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה בעת החדשה (מן המאה הי"ח ואילך)

גובה הפרס 1000$

הפרס מיועד לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים של העבודה

תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת הפרס, מתבקשים:

  1. למלא את הטופס המקוון: www.ybz.org.il/milgot&prasim
  2. לשלוח דוא"ל המכיל את הפריטים הבאים:

א. קורות חיים

ב. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שני

ג. הערכת זמן לסיום והגשת עבודת המאסטר

ד. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת (עד שני עמודים)

ה. שתי המלצות

את החומר הנלווה יש לשלוח בדוא"ל ganit@ybz.org.il | טל': 02-5398873

תאריך אחרון להגשת מועמדות: ב' באדר א' תשע"ט (7 בפברואר 2019)

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=6295#.XE2MFdJvYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה