< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שנייה // לכנס: כנס ון ליר ללימודי גלובליזציה | גלובליזציה: מבט עדכני והערכה מחדש [ירושלים 11/19] דדליין=10.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9012621/

ימים שני ושלישי, 26-25 בנובמבר 2019

Guest Lecture: Shalini Randeria

Director, Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, Geneva

בעשורים האחרונים מתעצם הדיון על גלובליזציה תוך הבחנת משמעות המושג והשלכותיו כיום לעומת העבר. בכל דיון כמעט נשזרות התיחסויות לגלובליזציה, לעיתים כהערה אגבית על סדרי עולם משתנים, לעיתים כגורם מכריע המסביר תהליכים, ולעתים כמושא מחקר. הדיון נוגע עתה לממדים שונים – למוסדות, לתהליכים, לערכים, לדגמים תרבותיים ועוד.

עם זאת, מאז עלה המושג לראשונה הפך הדיון מפוכח ומורכב הרבה יותר. העלייה המחודשת של הלאומיות, התעצמות יריבויות בין־מדינתיות, סגירת גבולות והטלת סנקציות מסחריות מזכירים כי אין מדובר בהתפתחות חד־כיוונית פשוטה אלא בתהליכים רצופי סתירות, שמרכיבים שונים שלהם יכולים לנוע בכיוונים שונים. מכאן עולות שאלות על התנאים המאפשרים את הגלובליזציה ומעצבים את מהלכיה מצד אחד, ועל ההשלכות המושגיות שלה על תחומי דעת שונים מצד שני. כך או כך, ברור שיש צורך בפיתוח עקרונות רעיוניים ומתודולוגיות כדי להתמודד עם האתגרים שמציבים תהליכי גלובליזציה.

מטרת הכנס היא לפתח קהילת מחקר מקומית שתעסוק במשמעות הגלובליזציה, בגורמיה ובהשלכותיה. השאלות הרלוונטיות מתעוררות בשדות מחקר שונים, והכנס מבקש לאפשר לחוקרות ולחוקרים לחצות את התיחומים המקובלים כדי לאפשר העשרה הדדית ודיאלוג פורה.

כדי ליצור צומתי שיחה ולחבר בין שאלות המחקר שונות הדיונים יאורגנו בשבע תמות:

  • מעבר של עובדים, הון וסחורות;
  • היחסים המשתנים על פני רצף טריטוריאלי שנע בין מקומי – מדינתי – אזורי – טרנס־לאומי;
  • היחסים המשתנים על פני רצף הזמן – היסטוריה של הגלובליזציה ועתידה;
  • כיצד משפיעים הגלובליזציה והתהליכים הנוגדים אותה על אלימות– דיכוי-סולידריות בין עמים ובין מדינות;
  • אי/קיימות (פיתוח והתכלות של משאבי טבע ושל האנושות(;רעיונות, תרבות ואמנות גלובלית);
  • תיאוריות של הגלובלי.

חברי הוועדה המייעצת:

גדי אלגזי, דניאל דה־מלאך, כפיר כהן לוסטיג, גיא מונדלק, אורנית שני.

מפיק הכנס: תום מהגר.

המעוניינים להשתתף בכנס מוזמנים לשלוח הצעות באחד משלושת האופנים הבאים:

הצעה לפאנל בן שלושה משתתפים באחד משבעת התחומים לעיל. ההצעה תכלול שלושה תקצירים וביוגרפיה אקדמית קצרה של כל אחד מהמשתתפים. אין מקום למגיבים בפאנל.

הצעה להרצאה אחת באחד משבעת התחומים לעיל. ההצעה תכלול תקציר של ההרצאה וביוגרפיה אקדמית קצרה של הפונה. במקרה שיוצעו כמה הצעות בתחום אחד הן יקובצו לפאנל שתמונה לו יו״ר והמשתתפים יתבקשו להתאים את הדיון לתמה העיקרית של הפאנל. לא ייערכו פאנלים המקבצים הרצאות שאינן קשורות זו לזו.

הצעה לדיון בן 5– 7 משתתפים בסגנון שולחן עגול באחד משבעת התחומים לעיל. ההצעה תכלול ביוגרפיה אקדמית קצרה של כל אחד מהמשתתפים ותקציר של הנושא הנדון.

על ההצעות לפאנלים להיות מבוססות על שאלת מחקר משותפת ולא על חיבור אקראי של משתתפים.

תינתן עדיפות להצעות שיכללו תלמידי מחקר ולהצעות שיקדמו גישה בינתחומית.

היקף התקצירים לא יעלה על 300 מילה והיקף הביוגרפיה האקדמית לא יעלה על 100 מילה.

על מנת לעודד חוקרות וחוקרים לקחת חלק בפיתוח תחום מחקר זה, מכון ון ליר יעניק פרס להרצאה הטובה ביותר בכנס.

 

את הפניות יש לשלוח לכתובת :

globalization@vanleer.org.il

עד יום חמישי, 10.4.2019

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added