< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // תערוכה: נתיב המאובנים - העדות לאבולוצית האדם [ירושלים] פתיחה 3.2.19, סגירה 31.5.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9012408/

הציבור מוזמן לתערוכה

נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם

עם פרסומה של תורת האבולוציה של צ’ארלס דרווין נשאלה מייד השאלה המתבקשת: האומנם ייתכן שגם ״נזר הבריאה״ לא נברא כמות שהוא? הייתכן שגם האדם אינו אלא תוצר השתלשלות רבת דורות מאבות פשוטים יותר, כפי שהתאוריה גורסת בנוגע לעולם החי כולו? דרווין עצמו נמנע מלדון בסוגיה הרגישה של מוצא האדם, אך אנשי המדע שגרסו שתורת האבולוציה חייבת לחול גם על האדם חיפשו בקדחתנות את ההוכחה לכך.

תערוכה בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים חושפת לעיני הציבור כמה מן התגליות המוכיחות את התאוריה ומתעדות את אבולוציית האדם: שרידים מאובנים, ממקומות שונית בעולם של מיני הומינידים שהתקיימו לפני מיליוני שנים, בהם מאובנים העתיקים ביותר הידועים לנו, שנתגלו רק לאחרונה, ומאובנים שטרם הוצגו לפני הציבור הרחב. כל המוצגים ילוו בהסברים מפורטים על המין שהם מייצגים ועל חשיבותם לשחזור תהליך התפתחותו של האדם.

עוד מוצגות בתערוכה תמונות משחזוריו של האומן והמדען הנחשב של המגזין National Geographic ג׳ון גרצ׳י, ובכללן תמונות המתארות את תהליך השחזור של האנטומיה הרכה של המינים המאובנים.

התערוכה תוצג החל מחודש פברואר 2019 בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, רחוב ז’בוטינסקי 43, ירושלים

בימים ראשון – חמישי, בשעות 9:00 – 17:00

יינתנו הדרכות לקבוצות מאורגנות על פי הזמנה בדוא”ל ziva@academy.ac.il

לפרטים www.academy.ac.il

Message publisher
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
Full address
בית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added