< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עוזר/ת מחקר: חינוך מוזיקלי [מהבית] דדליין=1.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9011917/

דרושה תלמידת מחקר לכתיבת דוח בנושא חינוך מוזיקלי*

ליזמה למחקר יישומי בחינוך דרושה תלמידת מחקר בעלת רקע בחינוך מוזיקלי או בנושאים קרובים, לצורך כתיבת דוח הבוחן למידה של מוזיקה בעולם. הכתיבה תיעשה לפי פריטים ביבליוגרפיים שכבר אותרו, ובמידת הצורך לפי פריטים שהמועמדת תאתר. פרק הזמן לביצוע הוא חודשיים, והתשלום הוא 7500 ₪.
משימת הכתיבה תחולק לשלבי ביניים ועל כל אחד מהם יינתן משוב. כמו כן חוקרת מתמחה בתחום תלווה את תהליך הכתיבה.
יש לשלוח קורות חיים ודוגמת כתיבה רלוונטית (כגון פרק מתוך עבודת מחקר קודמת) עד לתאריך 21.01.19 אל ד"ר עדו ליטמנוביץ edo.education@academy.ac.il.
*המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

https://bit.ly/2FjdP9N

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה