< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לעבודות בנושא השואה, משמעותה והשלכותיה על החברה בארץ ובעולם [ישראל] דדליין=18.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9011411/

קול קורא: קרן המלגות לחקר השואה ולמורשת יהדות פולין ע”ש בלה זרחי ז”ל וקרן המלגות של הקרן הקיימת לישראל, תשע”ט 2019

בית לוחמי הגטאות מזמין הגשת עבודות לקרן המלגות לחקר השואה ולמורשת יהדות פולין ע”ש בלה זרחי ז”ל ולקרן המלגות של הקרן הקיימת לישראל.

השנה אנו מציינים 70 שנה להקמת הקיבוץ והמוזיאון, ו-80 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה. אנו בבית לוחמי הגטאות מאמינים שנושא השואה צריך להוות פרק משמעותי בתכנים החינוכיים בהם עוסקים במסגרות החינוך ובמוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

קרן המלגות הוקמה כדי לעודד את לימוד וחקר השואה ועיסוק במשמעויותיה.

לתחרות תתקבלנה עבודות שנכתבו בשנה האחרונה בנושא השואה, משמעויותיה והשלכותיה על החברה בארץ ובעולם (לדוגמה: קהילות בפולין, החיים בגטאות ובמחנות, התנגדות ומרד, הצלה, פרטיזנים, השחרור, מחנות העקורים, תנועות נוער, ההעפלה והעלייה לארץ, ניצולי השואה, הדור השני, הנצחת השואה וכו’). העבודות יכולות להיות מתחומי דעת שונים: היסטוריה, ספרות, אמנות, פילוסופיה ומדעי החברה.

הפרסים יוענקו לפי הקטגוריות הבאות:

  • עבודות תזה לתואר שני
  • עבודות סמינריוניות
  • עבודות גמר של תלמידי תיכון
  • עבודות אמנות (יצירה כתובה, אמנות פלסטית, מוזיקה, מחול)
  • *פרויקטים בית ספריים

*על הפרויקט לכלול מעורבות של לפחות 10 תלמידים, לאפשר חשיבה מקורית ולהעלות שאלות מאתגרות. על בית הספר להוציא תוצר (חוברת, ספר, סרט, עיתון או תערוכה) בעקבות הפרויקט.

עבודות תתקבלנה עד יום ה’, י”ג בניסן תשע”ט, 18 באפריל 2019.

את החומר יש לשלוח לכתובת: ועדת המלגות, בית לוחמי הגטאות, ד”נ גליל מערבי 25220

לפרטים נוספים: טל. 04-9958024, dafna@gfh.org.il, eladarnon@gmail

טקס הענקת הפרסים ייערך ביום ג’, א’ בסיוון תשע”ט, 4 ביוני 2019

https://www.gfh.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

Message publisher
נדב היידקר Nudveh@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added