< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית [ירושלים] דדליין=3.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010806/

קול קורא למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח לשנת תש"פ

חלוקת המלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית של מצוינות אקדמית וכפופה לאישור תקציבי סופי מצד האוניברסיטה.
גובה המלגה יעמוד על 80,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים או עד אישור עבודת הדוקטור, לפי המוקדם. ות"ת תממן מחצית מגובה המלגה והאוניברסיטה העברית את המחצית השנייה.
בחירת המועמדים ודירוגם ייעשו על-ידי ועדה פקולטטית בראשות הדיקן. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה עד שנה לפני תום המועד להגשת המועמדות וכן לא יאוחר משנתיים מיום אישור (קבלת זכאות) התואר השני שלהם. במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.
הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

תאריך אחרון להגשת המועמדויות 03 בפברואר, 2019

ניתן להגיש בקשות באתר מלגות של האוניברסיטה, בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשות ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

https://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9A

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה