< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: ארבע משרות מרצה - מזרח תיכון, מדעי המדינה, ערבית ספרותית ומדוברת, פרסית מדוברת [אריאל] דדליין=15.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010800/

קול קורא למשרות הוראה
במחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה

המחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדע המדינה באוניברסיטת אריאל מחפשים מועמדים מצטיינים למשרות הוראה בתחום לימודי המזרח התיכון, מדעי המדינה, ערבית ופרסית. על המועמדים להיות בעלי תואר דוקטור (למעט ערבית מדוברת ופרסית מדוברת – בתחומים אלו תואר ד"ר הוא יתרון אך לא חובה), עם רקע מוכח במחקר ובהוראה.

1. משרות הוראה בתחום לימודי המזרח התיכון
תחומי ההוראה המבוקשים:
א. היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית של המזרח התיכון
ב. אסלאם סוני, שיעי, רדיקלי או פוליטי
ג. מיעוטים
ד. מרכז אסיה
ה. מדינות המזרח התיכון, המפרץ וצפון אפריקה
דרישות רלוונטיות לתחום זה:
א. דוקטורט (Ph.D.) מאוניברסיטת מחקר מוכרת.
ב. נכונות להשקעה בהוראה ובמחקר והוראה, ולתרום לפעילות האקדמית השוטפת במחלקה ובפקולטה.
ג. שליטה בעברית כשפת הוראה, אם כי תיתכן גם אפשרות להוראה באנגלית.

2. ערבית ספרותית וערבית מדוברת
תחומי ההוראה המבוקשים:
1. ערבית למתחילים ולמתקדמים, קריאת טקסטים
2. תחביר ותורת הצורות
3. דידקטיקה של השפה
4. ערבית מדוברת למתחילים ולמתקדמים
דרישות רלוונטיות לתחום זה:
1. תואר שני לפחות בתחום רלוונטי (ערבית/שפות שמיות/בלשנות שמית/המזרח התיכון, או תחומים קרובים), עדיפות לתואר שלישי.
2. ניסיון מוכח בהוראת השפה הערבית במסגרות פורמליות (בתי ספר תיכוניים, מכללות, אוניברסיטאות וכדומה).

3. משרות הוראה בתחום מדעי המדינה
תחומי ההוראה המבוקשים:
א. יחסים בין־לאומיים
ב. מחשבה מדינית
ג. מנהל ציבורי
ד. התהוות משטרים
ה. פוליטיקה ישראלית
דרישות רלוונטיות לתחום זה:
א. דוקטורט (Ph.D.) מאוניברסיטת מחקר מוכרת.
ב. נכונות להשקעה בהוראה ובמחקר והוראה, ולתרום לפעילות האקדמית השוטפת במחלקה ובפקולטה.
ג. שליטה בעברית כשפת הוראה, אם כי תיתכן גם אפשרות להוראה באנגלית.

4. מורה לפרסית מדוברת
דרישות רלוונטיות לתחום זה:
1. תואר שני (לפחות) בתחום רלוונטי (ערבית, פרסית, המזרח התיכון, לשונות שמיות או הודו־אירופיות, וכן תחומים קרובים).
2. ניסיון מוכח בהוראת השפה הפרסית המדוברת במסגרות פורמליות (מכללות, אוניברסיטאות וכדומה).
להגשת מועמדות לכל המשרות המוצגות לעיל יש לשלוח את המסמכים הבאים:
• קורות חיים (לפי פורמט מל"ג)
• הצגת ניסיון מוכח בהוראה
• משובי הוראה לשנת תשע"ח
• רשימת פרסומים עדכנית
• דיוקן פעילות מחקרית המדגיש את כיווני המחקר ואת תכניות המחקר לשנים הקרובות
• עותקים אלקטרונים של שני פרסומים מדעיים מן השנתיים האחרונות
• רשימת קורסים שהמועמד יכול ללמד
• שמות של שלושה ממליצים

שפת ההוראה במחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדע המדינה היא עברית (אם כי יש קורסים, בעיקר בתחום מדעי המדינה, שיילמדו באנגלית).

המועד האחרון להגשת המועמדות: 15 בפברואר, 2019. את הפניות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: ronenco@ariel.ac.il
***רק פניות מתאימות תיענינה ***

מפרסם ההודעה
דניאל וכטל daniel.j.wachtel@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל/רמת הגולן, אריאל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה