קול קורא // למאמרים (כתב עת) : גיליון נושא - דפוסים רדיקנטים באמנות ישראלית (חוה אלדובי) דדליין לתקצירים=15.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9010401/

קול קורא למאמרים, לגיליון מיוחד של כתב העת Arts (ראו קישור מצורף) בנושא

Radicant Patterns in Israeli Art. חוקרים ואוצרים מוזמנים להציע מאמרים הנוגעים להקשרים הבאים באמנות ישראלית: דפוסי נדודים והגירה / השתייכות ואחרות / זהות וזרות / מפגשים בין-דוריים סביב מעגלי נדודים / בית, מקום וגוף. הדיון איננו מוגבל גיאוגרפית, וניתן להרחבה לכל קונטקסט ישראלי באשר הוא מוגדר כך. לפרטים נוספים אנא ראו קול קורא בקישור המצורף.

https://www.mdpi.com/journal/arts/special_issues/Israeli_art

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה