< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגות מוסה לחוגים ההיסטוריים - לדוקטורט [ירושלים ומדיסון, ויסקונסין] דדליין=31.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8122925/

התכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מכריזים על מלגת הצטיינות רב-שנתית לדוקטורט לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

המלגה מממנת שנת לימודים מלאה באוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון ושלוש שנות לימודים בישראל. גובה המלגה בישראל 60,000 ש"ח לשנה. במהלך שנות לימודיהם בארץ מלגאי מוסה ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

גובה מלגת המחייה באוניברסיטת ויסקונסין 3000 דולר בחודש. המימון כולל כרטיס טיסה וביטוח בריאות וכן סיוע בכרטיסי טיסה ובביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. באופן רגיל הנסיעה לויסקונסין תתרחש בשנה השנייה של המלגה.

רשאים להגיש מועמדות למלגה:

תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר. המנחה של המועמד/ת חייב/ת להיות חבר/ת סגל מאחד החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. מלגאי מוסה אינם רשאים לקבל במקביל מלגה רב-שנתית אחרת של האוניברסיטה העברית.

המלגות מיועדות לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות ללומדים בחוג להיסטוריה כללית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעמרי שפר רביב, רכז תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: omri.raviv@mail.huji.ac.il

תהליך הגשת מועמדות למלגה:

ההרשמה תתבצע דרך המערכת להגשת מועמדות למלגות: http://scholarships.huji.ac.il

לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 בינואר 2019

מועמדים ומועמדות שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון במהלך חודש פברואר.

מסמכים נדרשים להגשה

שימו לב כי המסמכים היחידים שצריכים להיות מוגשים באנגלית הם: קורות חיים ותכנית עבודה מתוכננת לדוקטורט. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

 • טופס פרטים אישיים (יופיע במערכת הגשת המלגות)
 • שתי המלצות- אחת ההמלצות חייבת להיות ממנחה למוסמך או לדוקטורט של המועמד/ת
 • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
 • תמונה
 • תכנית עבודה מתוכננת בדוקטורט באנגלית- עד שני עמודים
 • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
 • גיליון ציונים תואר ראשון
 • אישור זכאות לתואר ראשון
 • גיליון ציונים תואר שני
 • אישור סיום תואר שני (במידה ורלוונטי)
 • אישור מעבר לשלב ב' (במידה ורלוונטי)
 • הצעת מחקר שאושרה על ידי הוועדה המלווה (במידה ורלוונטי)

כל מועמד מתבקש לרשום שמות של עד שני מנטורים אפשריים באוניברסיטת ויסקונסין (בהתייעצות עם המנחה באוניברסיטה העברית, נא לא ליצור קשר ישיר עם המנטורים). השמות יירשמו בטופס הפרטים האישיים במערכת הגשת המלגות.

תנאי מלגת מוסה

המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים להקדיש את עיקר זמנם למחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.

הזכאות למלגה היא לכל היותר למשך ארבע שנים (שלוש שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב').

במהלך שנות הלימודים בישראל מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יכולו עליהם.

עיקר פעילותם האקדמית של מקבלי המלגה תהיה בין כותלי האוניברסיטה. מקבלי המלגה הם המצוינים שבין התלמידים ואנו מצפים כי הם יזמו וישתתפו בסמינרים, ימי עיון, וסדנאות בקמפוס האוניברסיטה, כך שפעילותם תהווה מוקד לקהילה אוניברסיטאית לומדת.

במהלך שנות הלימודים בישראל מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל.

מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע לשנה לאוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. באופן רגיל זו תהיה השנה השנייה של המלגה. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של לפחות 6 נקודות זכות (אחד מהם יכול להיות הדרכה אישית, בדרך כלל בסמסטר השני). כל מלגאי/ת יקושר עם מנטור או מנטורית מהסגל של אוניברסיטת ויסקונסין.

מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה בהיקף משרה שיעלה על 50%.

מועמדים/ות למלגות מוסה חייבים להירשם עד יולי 2019 ברשות לתלמיד מחקר כתלמידים על תנאי בשנת הלימודים תש"פ, להשלים את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר 2019 ולהגיש אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר 2019. תלמידים/ות שלא יסיימו את לימודיהם למוסמך (כולל קבלת ציון על עבודת הגמר) עד 1.1.2020, מלגתם תישלל.

הציפייה היא כי מקבלי המלגה יעברו תוך שנה משלב א' לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.

המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה שנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר).

מפרסם ההודעה
עמרי שפר רביב raviv.omri@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת ויסקונסין במדיסון והאוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה