< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // הרצאה מקוונת: עלתה לאינטרנט - קבוצות חמושות: אובייקט או סובייקט במשפט הבינלאומי? (תום גל) [חיפה 19.12.18]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8122524/

 

יום רביעי, 19.12.2018 בין השעות 14:15-15:45 במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, חדר 1013, בנין המדרגה*, אוניברסיטת חיפה

תקציר:
המשפט הבינלאומי מייחס חשיבות רבה למדינות. הן השחקניות המרכזיות בו. עם זאת לאורך השנים, לא רק שנשחק מעמדן של המדינות כשחקניות היחידות במערכת, אלא שנוספים שחקנים נוספים ומשמעותיים לא פחות. בין שחקנים אלו, ניתן למצוא קבוצות חמושות. מבחינה פוזיטיביסטית, המשפט הבינלאומי מתייחס במקרים מוגדרים לקבוצות חמושות כנושאות ונוטלות חלק ביישומו – בעיקר במסגרת הדין ההומניטארי. לאור התפקיד המרכזי שיש לקבוצות אלו במערכת הבינלאומית היום, בין אם בסכסוכים מזויינים או בהשפעה על אוכלוסיה אזרחית וסחר בינלאומי, ראוי לבחון כיצד ניתן להגדיר (אם בכלל) קבוצות חמושות במסגרת הבינלאומית ומה המשמעות של הגדרתן.

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, חדר 1013, בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה