< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: מין, אהבה וחירות בעידן MeToo (אילת מעוז, גל כץ) [כתב העת "הזמן הזה" / עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121511/

תנועת MeToo מבטאת את רוח התקופה. עד כמה תופעה זו משקפת את ההיגיון הכלכלי-הפוליטי הרווח, ועד כמה היא חושפת את סתירותיו? מה משמעות היותה תנועה משחררת שכוחה נעוץ דווקא בהצבת גבולות ובהיאחזות בחוק? התכתבות פולמוסית בין גל כץ לאילת מעו

הזמן הזה

https://hazmanhazeh.org.il/metoo/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה