< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // חוקר/ת מתמחה לצוות מחקר אוכלוסייה ערבית [ירושלים]. לא צויין דדליין

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121501/

מכון ברוקדייל הוא מכון המחקר החברתי היישומי המוביל בישראל. דרך לימוד יסודי, מחקר קפדני וידע
מעמיק, אנו מסייעים לטיוב החלטות מרכזיות הנוגעות לרווחת אנשים, ותורמים לחיזוקה של החברה בישראל.
המכון מזהה וחוקר נושאי מפתח בחברה ושותף להכוונת מדיניות, לעיצוב תכניות ולטיוב שירותים חברתיים
לאדם, למשפחה ולקהילה. זאת, למען העצמת החוסן החברתי של מדינת ישראל ולרווחת כלל תושביה.
צוות האוכלוסייה הערבית מתגבש בימים אלה ויעסוק במגוון נושאים כגון החלטות ממשלה הנוגעות
לאוכלוסייה הערבית בישראל וההשכלה הגבוהה.
תיאור תפקיד:
• קשר עם גורמים שונים לאיסוף מידע ולראיונות
• עיבוד וניתוח נתונים כמותיים )שימוש בכלים כמו אקסל, SPSS , STATA )
• בניית שאלוני מחקר וסיוע בתכנון וביצוע של איסוף הנתונים
• השתתפות בכתיבת דוח המחקר ומסמכים נוספים לפי הצורך
• השתתפות בהצגת ממצאי המחקרים בפני קובעי מדיניות והקהל הרחב
דרישות התפקיד:
• תואר שני )או בשלבי סיום( במדעי החברה או בתחום רלוונטי אחר
• רקע בשיטות מחקר כמותיות ויכולת לבצע ניתוחים סטטיסטיים )רצוי(
• רקע בשיטות מחקר איכותניות )רצוי(
• שליטה בתוכנות OFFICE )בדגש על שימוש באקסל(
• יכולת כתיבה ברמה גבוהה
• אנגלית ברמה גבוהה
• יחסי אנוש מעולים: יכולת עבודה בצוות ועם אנשים מארגונים שונים ולקוחות
• יכולת עבודה עצמאית
• יכולת לנסוע, לפי הצורך, לנגב ולגליל לראיונות וסיורים. לפי תקופות, כפעמיים בחודש. נסיעה תימשך כ-
10 – 11 שעות.
• יינתן יתרון לדובר השפה הערבית
• מקום העבודה: ירושלים

http://www.jobbing.co.il/slfb/Org93/linkgen.aspx?OI=93&FC=2165&RF=2

מפרסם ההודעה
אורי כהן orico@jdc.org
כתובת מלאה
גבעת הג'וינט, דרך רופין 9 ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה