קול קורא // לכנס: הכנס הארצי השנתי ה- 43 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) [באר שבע 05/19] דדליין=24.2.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8121112/

חוקרים מכל תחומי חקר המזרח התיכון, האסלאם והשפות המזרח תיכוניות, ללא הגבלת דיסציפלינה, זמן ומרחב, מוזמנים לשלוח אלינו הצעות להרצאות בנות כעשרים דקות על מחקר חדש (שהושלם או הנמצא בעיצומו). תינתן עדיפות להצעות של מושב שלם. במקרה מסוג זה יש לשלוח תמצית לכל הרצאה לצד תיאור של המושב כולו. הצעות מכל תחומי המחקר תתקבלנה בברכה, אך אנו שואפים ליצור איזון בין תקופות, אזורים וסוגיות בכנס. כמו כן, אנו מעודדים מחקרים השוואתיים ומחקרים המשתמשים במתודולוגיות חדשניות.

על כל הצעה לכלול תיאור קצר של הטענה המרכזית, שיטות המחקר ומקורותיו, שלא יעלה על 300 מלים. הצעות למושב שלם תיפתחנה בהסבר של רציונל המושב שלא יעלה על 150 מלים ופירוט ממוספר של הדוברים ונושאי ההרצאות. מספר משתתפים במושב מוצע לא יעלה על שלוש. את ההצעה יש לשלוח כצרופה ולציין מעמד אקדמי )מרצה/תלמיד מחקר( בדוא"ל – meisai1949@gmail.com ושיוך מוסדי. על כל ההצעות להיות כתובות בגופן 12 וברווח כפול. הצעות שלא תעמודנה בקריטריונים תוחזרנה לשולחים .

מועד אחרון לשליחת הצעות: ה- 24 בפברואר 2098

אנו מדגישים, כי הזמנה זו מופנית הן לחוקרים ותיקים והן לחוקרים צעירים, כולל תלמידי תואר שני במסלול המחקרי. רק חברים רשומים באילמ"א יכולים להגיש הצעות להרצאות בכנס. ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט של האגודה http://www.meisai.org.il או באמצעות יצירת קשר עם מנהלת האגודה, אסתי כהן, בטלפון 0508-276024 .

https://drive.google.com/file/d/1VMSSlBV0A_ocxbOGgq3NOAMm7bp6BfJh/view?usp=sharing

מפרסם ההודעה
מנהלת אילמא אסתר כהן 050-8276024 meisai1949@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון/שדרות בן גוריון, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה