פרסום // ניוזלטר: הקשר הפמיניסטי: אני אישה. אני שובתת - האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר (יפה ברלוביץ, רוני בן כנען)