פרסום // ניוזלטר: הקשר הפמיניסטי: אני אישה. אני שובתת - האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר (יפה ברלוביץ, רוני בן כנען)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה