< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: לימודי איראן [באר שבע] דדליין= 24.1.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112922/

המחלקה ללימודי המזרח התיכון אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע, ישראל

קול קורא להצגת מועמדות למשרה בתקן (סגל אקדמי בכיר)

המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מזמינה מועמדים/ות למשרה אקדמית תקנית, שתאויש ב-1 באוקטובר, 2019.

הגדרת התפקיד

  • מחקר והוראה בתחום הלימודים הפרסיים והאיראניים (או "העולם הפרסי", The Persianate World) בין אם בימי הביניים, בעת החדשה המוקדמת או בעת החדשה.

דרישות

  • דוקטורט (Ph.D.) מאוניברסיטה מחקרית מוכרת.
  • הוראה של היסטוריה איראנית מאז ימי הביניים ועד לעת החדשה.
  • נכונות להשקעה במחקר והוראה בכל התארים; הנחיית תלמידי/ות מחקר; תרומה לפעילות האקדמית השוטפת במחלקה ובפקולטה; נכונות לפיתוח התחום האיראני במחלקה.
  • שליטה בעברית כשפת הוראה.

על הפנייה לכלול את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים (כולל פרטי התקשרות).
  • תיאור תכנית מחקר לשנים הקרובות.
  • מכתב כוונות ביחס להוראה ופיתוח התחום במחלקה, והצהרה על נכונות להתחיל ללמד בסמסטר א' תש"פ (2019).
  • רשימת פרסומים אחרונים ו/או דוגמאות כתיבה.
  • שלושה מכתבי המלצה, שיישלחו ישירות לכתובת המייל שלהלן.

יש להגיש את החומרים הנ"ל עד ל- 24 בפברואר, 2019 לפרופ' אבי רובין (avirubin@bgu.ac.il).

מפרסם ההודעה
אבי רובין avirubin@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה