< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: לחוקרים צעירים לפרויקט הנגשת מדעי היהדות ולימודי ישראל [ירושלים] דדליין=11.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8112005/

בית אביחי בשיתוף האיגוד העולמי למדעי היהדות והמרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות מזמינים את קהל הלומדים לתארים מתקדמים ( דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים) וכן חוקרים צעירים (עד שש שנים ממועד קבלת הדוקטורט) להגשת מועמדות להשתתפות בפרוייקט "תזה" להנגשת ידע אקדמי לקהל הרחב.

במסגרת הפרוייקט יבחרו שישה חוקרים נבחרים בתחומי מדעי היהדות ולימודי ישראל אשר יציגו את פרי מחקרם בערב חגיגי לקהל הרחב שיתקיים בבית אבי חי בירושלים ב31.01.2019.

לכל אחד מהחוקרים הזוכים יוענק פרס כספי בסך 1500 ש"ח. כמו כן, הזוכים ישתתפו בסדנא לדיבור בפני קהל לא אקדמי, לקראת הצגת המחקר שלהם באירוע, אשר גם יצולם ויועלה ליוטיוב.

להגשת מועמדות יש למלא את הטופס המקוון (בקישור המצ"ב) ולצרף אישור מהמוסד האקדמי על הצעת המחקר, מסמך המציג את תמצית המחקר (עד עמוד) וסרטון קצר הכולל הצגה עצמית ותיאור המחקר (עד דקה).

המועמדים ייבחנו על פי רמתם ואיכותם האקדמית, יחד עם שיקולים של מידת החדשנות והעניין של המחקר עבור הציבור הרחב לצד כישורי הדיבור וההצגה בפני קהל.

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שלישי, ג' בטבת, 11.12.18

https://noit.wufoo.com/forms/zyfgo5u1xorce5

מפרסם ההודעה
בברכה, הלל פוירשטיין worldunion.jewishstudies@gmail.com 025325841
כתובת מלאה
בית אבי חי, המלך ג'ורג', ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה