< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לדוקטורנטים/ות בהיסטוריה של עם ישראל. דדליין=25.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111917/

החברה ההיסטורית הישראלית מתכבדת להכריז על הענקת מלגות לתלמידים לתואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל.

גובה המלגה: 10,000 ש"ח

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס תלמידי מחקר בשלב ב' הלומדים במוסד אקדמי ישראלי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

  1. הצעת המחקר
  2. קורות חיים ופרטי התקשרות
  3. מכתב מאת המועמד/ת המפרט את תרומת המחקר
  4. שתי המלצות של חוקרים בכירים (ישלחו ישירות לחברה ההיסטורית)

את ההצעה יש לשלוח באופן אלקטרוני, בקובץ אחד, לכתובת history@history.org.il

למידע נוסף כתבו אל: history@history.org.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 25.1.2019

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים ממועד ההגשה

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה