< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לעבודת דוקטורט במחקר היסטורי על יהודי ארצות מזרח אירופה. דדליין=1.1.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111916/

קול קורא

החברה ההיסטורית הישראלית מתכבדת להכריז על פרס לחוקר מצטיין לשנת תשע"ט

על שם פרופסור עזרא מנדלסון ז"ל ופרופסור יונתן פרנקל ז"ל לקידום המחקר ההיסטורי על ארצות מזרח אירופה וחיי היהודים בהן .

גובה הפרס: 10,000 ש"ח

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס חוקרים בראשית דרכם האקדמית (עד חמש שנים ממועד הגשת עבודת הדוקטור)

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

  1. עותק של עבודת הדוקטור (העותקים לא יוחזרו);
  2. קורות חיים ופרטי התקשרות;
  3. מכתב המועמד/ת המפרט את תרומת המחקר לחקר ארצות מזרח אירופה וחיי היהודים בהן;
  4. שני מכתבי המלצה של חוקרים בכירים בתחום (יישלחו ישירות לחברה ההיסטורית).

אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת: החברה ההיסטורית הישראלית, ת"ד 10477, ירושלים 9110401, או להביאם למשרדנו ברחוב ביתר 2, בית הטיילת.

נא לציין על המעטפה: "מועמדות לפרס ע"ש פרופסור עזרא מנדלסון ז"ל ופרופסור יונתן פרנקל ז"ל."

למידע נוסף: history@history.org.il

המועד האחרון להגשת מועמדות: 1 בינואר, 2019

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים ממועד ההגשה

הפנייה היא אל נשים וגברים באותה מידה

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה