< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: פרס עם ועולם למאמר מצטיין בהיסטוריה בשפה העברית. דדליין=14.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111914/

פרס "עם ועולם" למאמר הטוב בהיסטוריה בשפה העברית יוענק זאת השנה השלישית, בשיתוף החברה ההיסטורית הישראלית.

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס מחברי מאמרים מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

אפשר להגיש כמועמד לפרס מאמר שראה אור בשנתיים האחרונות, בלשון העברית (שלא הופיע קודם בלועזית), שמחברו הוא תושב ישראל הנמנה עם הסגל האקדמי (קבוע, או בלתי-קבוע) של מוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

על מנת להבטיח הזדמנות שווה לכל הכותבים, אנו פונים בבקשה להמלצה על מאמרים מצטיינים גם אל עורכי כתבי עת ועורכים ראשיים בהוצאות האקדמיות.

 

יש לשלוח אלינו:

  1. עותק אחד של המאמר;
  2. מכתב מנומק המסביר תרומתו הייחודית של המאמר;
  3. פרטי התקשרות עם המחבר/ת .

 

יש לשלוח את כל החומרים בקבצים דיגיטליים לכתובת: history@history.org.il

למידע נוסף כתבו אל: history@history.org.il

 

תאריך אחרון להגשה: 14.12.18

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה