< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: השקת גיליון "נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים" [תל אביב] 22.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111415/

תוכנית כנס השקת הגיליון המיוחד של המזרח החדש:

נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים

1400-1420: ברכות: פרופ' מאיר ליטבק, ראש החוג להיסטוריה של המזרח-

התיכון ואפריקה

1420- 1545 מושב ראשון: נשים, מיגדר וחברה – היבטים הילכתיים ומשפטיים

יו"ר ומגיבה: פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראשת מרכז רקמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר איאד זחאלקה, ראש בית הדין השרעי הגבוה לערעורים:

נשים, מיגדר ושריעה – טקסט ופרקטיקה בזירת בין הדין השרעי.

ד"ר יופי תירוש, ראש בית הספר למשפטים, מכללת ספיר:

בין דת לשוויון: נשים בישראל בסבך הדת, הלאום והתרבות.

 

1545- 1700 מושב שני: פמיניסטיות מוסלמיות ויהודיות משנות פני חברתן

יו"ר ומגיבה: ד"ר מראם מסארואה, מנהלת האגף לקשרים אקדמיים בינלאומיים המכללה האקדמית אל-קאסמי ומרצה בבית ספר לעבודה סוציאלית , אוניברסיטת ת"א.

גב' חן ארצי סרור, מחברת הספר "הדתיות החדשות" ועיתונאית בידיעות אחרונות:

הדתיות החדשות: כך שינה הפמיניזם את הציונות הדתית

ד"ר מירה צורף, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ומרכז דיין, אוניברסיטת תל-אביב:

פמיניסטיות בחסות הקוראן והשריעה מובילות מהפכה מגדרית בארצותיהן– מצרים וסעודיה כמקרי בוחן

1700-1715- הפסקה

1715-1830 מושב שלישי: גברים, גברויות ויחסי המיגדר באיראן ובארץ ישראל

יו"ר ומגיבה: ד"ר תמי רזי, המחלקה ללימודים רב תחומיים וראש היחידה לקידום ההוראה והלמידה, מכללת ספיר

ד"ר סיון בלסלב, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית:

הגבר, המשפחה, והלאום באיראן במחצית הראשונה של המאה העשרים

ד"ר מתן בורד, אוניברסיטת בן-גוריון:

גבריות וחיי משפחה בארץ ישראל בתקופת המנדט

 

דברי סיכום : עורכות הקובץ: ד"ר מירה צורף וד"ר תמי רזי.

הכנס יתקיים ביום חמישי, י"ד כסלו, 22 בנובמבר 2018, בבניין גילמן, חדר 496.

*בכנס יימכר הקובץ במחיר מיוחד

https://drive.google.com/file/d/0B-i6ynPKAkyJVHZhMU50UWRoQ1g1Vnl4Vk9MdGhzSVEwZkQw/view?usp=drivesdk

מפרסם ההודעה
ד"ר תמי רזי, המכללה האקדמית ספיר tamarr@sapir.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה