אירוע // סמינר מחלקתי: תעלת סואץ כנקודת מפגש אוניברסלית: הגירה למצרים ודרכה, 1880-1860 (לוצ'יה קארמינאטי) [ירושלים] 28.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8111008/

The Suez Isthmus as a ‘Universal Meeting Point.’ - Migration to and Through Egypt in the 1860s-1870s

החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

בשיתוף עם המרכז לחקר האסלאם על שם נחמיה לבציון

מזמין אתכם להרצאתה של

ד"ר לוצ׳יה קארמינאטי, עמיתת פולונסקי, מכון ון ליר

The Suez Isthmus as a ‘Universal Meeting Point.’ – Migration to and Through Egypt in the 1860s-1870s

מגיבה: פרופ' ליאת קוזמא, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית

ביום רביעי, ה-28 בנובמבר 2018

בשעות 16:00-14:30

בחדר 2301

הפקולטה למדעי הרוח

https://islamic-mideast.huji.ac.il/event/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA%D7%99?delta=0

מפרסם ההודעה
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים, מדעי הרוח, 2301
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה