< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שניה // לסדנה: מושגים מרכזיים בתיאוריה פמיניסטית – מבטים עכשוויים [ירושלים, 2019] דדליין=18.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8103010/

ראו קישור חדש לקול קורא

קול קורא לסדנת מחקר שנתית לחוקרות צעירות   – מושגים מרכזיים בתיאוריה פמיניסטית – מבטים עכשוויים

הגשה עד לתאריך 18/11/18

אנחנו מזמינות חוקרות צעירות להגיש מועמדות להשתתף בסדנת מחקר שתתקיים במכון ון ליר ב-2019.

מטרת הסדנה היא לייצר קהילת חוקרות צעירות ארצית שתאתגר את הדוֹגמוֹת המחקריות בתחום ותהיה פתוחה לחשוב באופן יצירתי ומתוחכם על מושגים פמיניסטיים והתאמתם למחקר העכשווי ולקשרים בין מחקר פמיניסטי למחקר בתחומי מחשבה ביקורתית נוספים.

הסדנה תעסוק במושגים מרכזיים בהגות המחקרית הפמיניסטית כפי שמשתקפים בעבודתן של חוקרות מובילות בישראל. כל פגישה של הסמינר תתבסס על הרצאתה של חוקרת שתציע דיון תיאורטי במושג המרכזי לעבודתה המחקרית, ודיון משותף בסדנה.

לקראת סיום השנה תיבחן האפשרות לפרסם פרסום אקדמי של תוצרים שיצמחו מהדיונים.

הסדנא היא חלק מן הפרויקט – מעבדת מחקר: סובייקטיביות פוליטית פמיניסטית בימינו המתקיים במכון ון ליר מזה שנתיים.

משתתפות הקבוצה יוזמנו להיות חלק ממפגשי המעבדה הפתוחים לחוקרות.

סדנת המחקר תמשך שנה, החל מינואר 2019 (עם הפסקה במהלך חודשי הקיץ)

הסדנה מיועדת לדוקטורנטיות ולפוסט-דוקטורנטיות

המפגשים ייערכו במכון ון ליר בירושלים אחת לחודש במהלך שנת הלימודים האקדמית

המפגשים יערכו בשעות 16:00-19:00

אנו מבקשות שיגישו רק אלה שבכוונתן להשתתף ברוב המוחלט של הפגישות

יהיו הסעות מתל אביב

תבחן אפשרות לבייביסיטר בזמן המפגש אם יעלה הצורך

להלן רשימת הנושאים והדוברות שישתתפו בסדנה:

 • יום שלישי, 15 בינואר 2019, סוביקטיביות פוליטית, ד”ר מירי רוזמרין
 • יום שלישי, 19 בפברואר, אלימות, ד”ר שרי אהרוני
 • יום ראשון, 17 במרץ, Care/ טיפול, פרופ’ אורלי בנימין
 • יום שלישי, 9 באפריל, זמן, ד”ר כנרת להד
 • יום שלישי, 14 במאי, מרחב בטוח, ד”ר גילי הרטל
 • יום רביעי, 5 ביוני, בכי, פרופ’ דפנה הקר

סתיו 2019 (תאריכים ייקבעו בהמשך)

 • טראומה עיקשת, ד”ר אפי זיו
 • גילוי עריות, ד”ר שירה סתיו
 • מזרחיות, ד”ר יאלי השש

חוקרות המעוניינות להשתתף בסדנה מתבקשות לשלוח מייל לרונה ברייר-גארב ronnab@vanleer.org.il עד לתאריך 18/11/18 שיכלול :

 • קורות חיים אקדמיים כולל אמצעי התקשרות .
 • תיאור בן עמוד של עבודת המחקר שלכן

ניתן לפנות בכל שאלה גם למירי רוזמרין mirirozmarin@gmail.com

הפניה היא לחוקרות ולחוקרים שמחקרן/ם עושה שימוש בפרספקטיבות מגדריות או פמיניסטיות

קישור לקול קורא

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added