< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: עורך/עורכת לשון - מדיניות ציבורית, מדעי המדינה [מהבית] דדליין=9.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102924/

ליזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

דרוש/ה עורך/עורכת לשון עם ידע בתחום מדעי המדינה או מדיניות ציבורית, לצורך עריכת תרגום של טקסט בנושא תשלומי הורים במדינות ה- OECD.

העבודה כוללת: עריכת לשון לטקסט המתורגם, התאמת המונחים לעברית וכן הכרעות לשאלות והתלבטויות שהעלתה המתרגמת.

טקסט המקור באנגלית.

לוחות זמנים: עד שבועיים.

לפרטים: מוריה יזרעאלב, עורכת הפרסומים: moriya.education@academy.ac.il

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה