הזדמנות // מלגה: מענקי מחקר קבוצתיים ומלגות אינדיבידואליות במדעי הרוח מטעם קרן גרדה הנקל [ללא הגבלת מקום] דדליין=22.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8102624/

Gerda Henkel Stiftung

Support is primarily provided for the historical humanities, in particular to support research projects in the fields of Archaeology, Art History, Historical Islamic Studies, History, History of Law, History of Science, Prehistory and Early History.

Applications for research projects and research scholarships can be made in connection with the general research grant programme. Candidates can apply regardless of their nationality and place of work.

RESEARCH PROJECTS

 

RESEARCH SCHOLARSHIPS

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה