קול קורא // לכנס: הכנס לטיילות חינוכית "העולם הוא ספר ענק, אדם שאינו מטייל בו קורא את אותו דף שוב ושוב" [כפר סבא 01/19] דדליין=1.11.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8101514/

קול קורא
הכנס לטיילות חינוכית
המכללה האקדמית בית ברל והחברה להגנת הטבע
9 לינואר 2019
"העולם הוא ספר ענק, אדם שאינו מטייל בו קורא את אותו דף שוב ושוב."
(סט. אוגוסטינוס)

מאז חזרתו של עם ישראל לארצו והתבססותו בה, הפך הטיול בשבילי הארץ לאירוע משמעותי ולכלי חינוכי ערכי במערכת החינוך העברית על כל גווניה. דמותו ומטרותיו של הטיול השתנו לפי צוק העיתים והמוסדות המטיילים, והוא ידע עליות ומורדות, אולם הטיילות החינוכית שהובלה בידי מורים, מחנכים ומדריכי טיולים לא פסקה מעולם. בעשורים האחרונים חל פיחות במעמדו של הטיול בכלל ובמעמדו של הטיול השנתי בפרט במערכת החינוך ובחברה הישראלית, והועלו תהיות לגבי חשיבותו ונחיצותו. שינויים אקדמיים, חברתיים, תרבותיים וכלכלים הביאו להתמעטות הטיולים במוסדות החינוך ולהעברתם לגופים חיצוניים שמעורבותם מעלה דילמות חינוכיות. נוכח כל אלו קובעי מדיניות, הורים ובני נוער שואלים: האם בכלל צריך לטייל וכיצד?

מטרת הכנס הינה להעמיד במרכז את הטיול ככלי חינוכי ערכי, לדון ביתרונותיו ובתרומותיו למטיילים בפלחי האוכלוסייה השונים בארץ ובעולם, בדמותו הרצויה ובהתאמתו למאה ה-21. בכנס ידונו הקשיים והאתגרים בהדרכת מטיילים במאה ה-21 ובהכשרת מדריכי הטיולים הנגזרת מכך. כל זאת בראיה מחקרית מעמיקה, תוך חשיפת מחקרי פעולה של אנשי חינוך ומדריכי טיולים ומחקרים אקדמיים מבוססי נתונים כמותיים או איכותניים בסוגיות הקשורות בטיול החד יומי, בטיול השנתי ובמסעות חינוכיים ממושכים.

הכנס מיועד לחוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי הטיילות החינוכית, למורים ומדריכי טיולים במערכת החינוך ומחוצה לה, לאנשי ידיעת הארץ למטייליה ואוהביה.

נשמח לקבל תקצירי הרצאות בתחומים שונים כמפורט להלן עד לתאריך 1.11.18, כ"ג חשוון תשע"ט.

נושאי הכנס:
• ההיסטוריה של הטיול / מסע במערכת החינוך העברי
• מגמות בטיול השנתי ובמסעות: עבר הווה עתיד
• מקומו של הטיול לסוגיו בחברות ומגזרים שונים
• ערכו ותרומתו של הטיול על סוגיו השונים ממגוון היבטים
• הטיול ככלי לאהבת הארץ והכרת מולדת
• הטיול החינוכי בשל"ח וידיה"א (יש"מ, מסעות, ימי שיא ומפעלים חינוכיים בשדה)
• סיורים לימודיים ככלי בהוראת דיסציפלינות במדעי הטבע, החברה והרוח
• טיילות זיכרון והנצחה (שואה ומערכות ישראל)
• טיפול בעזרת טיול, טיילות חינוכית ככלי להעצמת אוכלוסיות בסיכון
• תפיסות ומודלים של טיולים בגופים חינוכיים חוץ בית ספריים והשפעתם על המטיילים (מסע מבראשית, קק"ל, החברה להגנת הטבע, מדרשות, מכינות קדם צבאיות, תנועות נוער ועוד)
• השפעת מימון בעל אג'נדה על הטיול בכלל והטיול השנתי בפרט
• דידקטיקה של הדרכה בשדה: לשאלת דרכי ההדרכה בטיול והשפעתם על המטיילים
• הכשרת מדריכי טיולים, והכשרת מורים להדרכה בשדה באקדמיה בארץ ובעולם
ניתן להציע נושאים אחרים הקשורים בטיילות חינוכית

הגשת הצעה:
הכנס יתקיים ביום רביעי 9.1.19, ג' שבט תשע"ט, בקרית המוזיאונים בירושלים
אנא שילחו תקציר של ההרצאה (עד 450 מילים) וכן ביוגרפיה קצרה של המרצה (עד 300 מילים). את ההצעות יש לשלוח עד 1.11.18 אל Tayalut2018@gmail.com. תשובות תתקבלנה עד 1.12.18

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות אל יו"ר ועדת הכנס, לד"ר שלומית לנגבוים במייל הנ"ל, וליעל אילמר גירון, במייל yaeli@spni.org.il , ובטלפון 050-6509631.

ועדת הכנס: ד"ר שלומית לנגבוים (יו"ר( – החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה, המכללה האקדמית בית ברל, יעל אילמר גירון (יו"ר) – אגף חינוך וקהילה, החברה להגנת הטבע, ד"ר עמית דגן וד"ר אלי אשכנזי – החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה המכללה האקדמית בית ברל, ד"ר בתיה ברוטין – החוג להיסטוריה, המכללה האקדמית בית ברל, חיליק אברג'ל – סמנכ"ל חינוך וקהילה, החברה להגנת הטבע, דבורה בונן וולינץ – מנהלת אגף תיירות, החברה להגנת הטבע, אלי שיש – מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.

מפרסם ההודעה
ריקי זגורי מנהלת שיווק הפקולטה לחברה ולתרבות המכללה האקדמית בית ברל טלפקס: 09-7476353 rikiz@beitberl.ac.il
כתובת מלאה
המכללת האקדמית בית-ברל, כפר סבא
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423