< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס האגודה הסוציולוגית הישראלית ע"ש גוטמן למאמר מצטיין 2019. דדליין=5.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8100902/

אנו שמחים להכריז על פרס המאמר המצטיין בסוציולוגיה על שם פרופ’ אליהו לואי גוטמן, נשיאה השלישי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. מטרת הפרס היא לעודד הצטיינות אקדמית בתחומים מגוונים של מחקר סוציולוגי. הפרס, בסך 3000 ₪, יוענק בליווי תעודת הצטיינות למאמר שיימצא ע”י וועדת הפרס כבעל תרומה משמעותית לסוציולוגיה. הענקת הפרס תתקיים במושב מליאה מיוחד שיתקיים מידי שנה במהלך הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית. במסגרת המושב יוזמן הזוכה להציג את תקציר המאמר.

כללי ההשתתפות:
• לתחרות רשאים לגשת חוקרים/ות אשר פרסמו מאמר בספר או בכתב עת בשנים 2017-2018. בעת ההגשה, על המאמר להיות זמין בגרסה סופית ופומבית מטעם כתב העת או ההוצאה לאור.
• רשאים להשתתף בתחרות חברי האגודה הסוציולוגית הישראלית בשנת 2019.
• יתקבלו לתחרות מאמרים בעברית או אנגלית.
• חברי האגודה רשאים להגיש לתחרות מאמר של עצמם או של חברי אגודה אחרים.
• ניתן להציע מועמדות אחת בלבד לכל מחבר/ת.

המשתתפים בתחרות מתבקשים לשלוח את הפרטים שלהלן עד לתאריך5/11/2018 לנעה זרקא, מזכירת האגודה, בכתובת noazarka@israel-sociology.com:

1. קובץ Word אחד הכולל את הפרטים שלהלן
§ אישור חברות באגודה לשנת 2019 של מחבר המאמר (או של המחבר הראשון). הרשמה ותשלום בקישור:
https://registration.israel-sociology.org.il/2019/registration2019.php
§ מכתב מלווה המנמק את נקודות החוזק של המאמר ומדוע הוא ראוי לקבל את התואר “מאמר מצטיין”.
§ תקציר של המאמר (עד 250 מילים), ופרטים ביבליוגראפיים מלאים.
§ קישור אינטרנטי (אם יש) למאמר.
§ פרטי התקשרות כולל כתובת דוא”ל וטלפון.

2. גרסה אלקטרונית של המאמר כקובץ PDF

בברכה,
ד”ר דנה זרחין
יו”ר ועדת פרס המאמר המצטיין

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added