< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // השקת ספר: נקודות מגע - הריקוד והפוליטי ביחסי יהודים-ערבים בישראל (הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי) [תל אביב] 19.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8100803/

אנא הצטרפו להשקת הספר – נקודות מגע: הריקוד והפוליטי ביחסי יהודים-ערבים בישראל. (רוטנברג ורוגינסקי, רסלינג 2018) 10:30-1:00 הכניסה חופשית. התוכנית כוללת מופע של קבוצת "גשרים"שתבצע קטעים מתוך היצירה Flowers Crack Concrete ׁ (2018) כוראוגרפיה: יובל פיק. פרוייקט משותף של "גשרים" (רקדנים יהודים וערבים מישראל) עם "צעירים ללא גבולות" (רקדנים מליון, צרפת).
ודיון אודות הריקוד והפוליטי בישראל עם כוראוגרפים וחוקרים.

מפרסם ההודעה
Dina Roginsky, PhD Department of Near Eastern Languages and Civilizations Yale University dina.roginsky@yale.edu
כתובת מלאה
מרכז ענבל, רחוב יחיאלי 6 נווה צדק, ת"א
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה