קול קורא // לכנס הבין-אוניברסיטאי לחקר הספרות העברית בנושא: הפנטסטי, הקסום והמופלא בספרות העברית [ירושלים 12/18] דדליין=30.10.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8100304/

קול קורא
להגשת הצעות להרצאות ומושבים
לכנס הבין-אוניברסיטאי לחקר הספרות העברית
בנושא:
הפנטסטי, הקסום והמופלא בספרות העברית
9.12.2018 / ר"ח טבת, חנוכה תשע"ט
קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים
הספרות העברית לדורותיה, למן העת העתיקה ועד היום, גדושה ביצירות בהן רוחשים
הפנטסטי, הקסום והמופלא: מן המים הזורמים במעלה האמה במצוותו של ר' אליעזר במסכת
בבא מציעא ועד המסוק המרחף באם החיטה של מיקי בן-כנען, מבעלת האוב בספר שמואל ועד
לנביאים המתנבאים ברכבת הקלה שבטיט של דרור בורשטיין.
הכינוס מזמין חוקרים ותלמידי מחקר להגיש הצעות להרצאות שיעסקו בכל גילוי פנטסטי על
גווניו והיבטיו, ובכלל זאת הרצאות על סוגיות מושגיות, תיאורטיות וביקורתיות שיעסקו בשילוב
יסודות על טבעיים ביצירות הספרות ובפוטנציאל הגלום בחריגה מן האפשרי. נושאים נוספים
אפשריים:
1 . תולדות הדיון בספרות הפנטסטית העברית, במופלא ובקסום בשירה העברית
לדורותיה
2 . על יצירות פנטזיה ומדע בדיוני
3 . ריאליזם-פנטסטי
4 . סוריאליזם
5 . דיסטופיות ואוטופיות
6 . השפעתה של ספרות העולם על ספרות עברית פנטסטית
נשמח להצעות למושבים מאורגנים בנושא מסוים. אנו ממליצים לפנות לחברי/ות הועדה
המארגנת ולהתייעץ עמם באשר לאופי מושבים אלה.
תלמידים מתקדמים מוזמנים להציע הצעות בצירוף המלצה מהמנחה.
הצעות יש להגיש עד 30.10.2018 , כ"א בחשוון תשע"ט.
בדואל – hebrewlitdeptsil@gmail.com
הועדה המארגנת:
עדיה מנדלסון-מעוז (האוניברסיטה הפתוחה), תמר וולף-מונזון (אוניברסיטת בר-אילן), איריס מילנר (אוניברסיטת תל-אביב) הדס שבת-נדיר (סמינר הקיבוצים), צפי זבה-אלרן (אונברסיטת חיפה), דוד רוטמן (מכללת אחווה), חיים וייס (אוניברסיטת בן-גוריון), תמר הס (האוניברסיטה העברית בירושלים).

מפרסם ההודעה
צפי זבה-אלרן tsafisebba@gmail.com 04-8240124
כתובת מלאה
הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423