< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עבודה חלקית: חוקרים צעירים הרוצים להשפיע על השדה החינוכי [מהבית ובירושלים] דדליין=18.10.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8092227/

לתכנית העמיתים של היזמה למחקר יישומי בחינוך דרושים חוקרים (לא ציניים) שרוצים להשפיע על השדה החינוכי –
مطلوب لبرنامج زملاء مبادرة البحث التطبيقي في التربية باحثون (جدّيّون) يريدون التأثير على الحقل التربوي

אנו מזמינים אתכם, סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני ומעלה במדעי החברה, למחזור א’ של תוכנית העמיתים של היזמה.
על העמיתים להקדיש לתוכנית 15-10 שעות בשבוע, רובן יבוצעו מהבית. התוכנית תימשך שנה אחת, ותמורתה יקבלו המשתתפים בה 20,000 ₪.
תנאי קבלה:
1. סטודנטים לתואר שני ומעלה במדעי החברה – יתרון לחינוך.
2. יכולת כתיבה מצוינת לקהלים מגוונים, וניסיון כתיבה מוכח במתכונת אחת לפחות מבין החמש הבאות: נייר עמדה, כתבה לעיתון מקצועי, כתבה לעיתון פופולרי, בלוג ופוסט.
ניתן להגיש מועמדות עד 18.10.2018, יום חמישי ט’ בחשון.
לפרטים נוספים והגשת מועמדות:

https://bit.ly/2CgTYaD

לתכנית העמיתים של היזמה למחקר יישומי בחינוך דרושים חוקרים (לא ציניים) שרוצים להשפיע על השדה החינוכי –
مطلوب لبرنامج زملاء مبادرة البحث التطبيقي في التربية باحثون (جدّيّون) يريدون التأثير على الحقل التربوي

אנו מזמינים אתכם, סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני ומעלה במדעי החברה, למחזור א’ של תוכנית העמיתים של היזמה.
על העמיתים להקדיש לתוכנית 15-10 שעות בשבוע, רובן יבוצעו מהבית. התוכנית תימשך שנה אחת, ותמורתה יקבלו המשתתפים בה 20,000 ₪.
תנאי קבלה:
1. סטודנטים לתואר שני ומעלה במדעי החברה – יתרון לחינוך.
2. יכולת כתיבה מצוינת לקהלים מגוונים, וניסיון כתיבה מוכח במתכונת אחת לפחות מבין החמש הבאות: נייר עמדה, כתבה לעיתון מקצועי, כתבה לעיתון פופולרי, בלוג ופוסט.
ניתן להגיש מועמדות עד 18.10.2018, יום חמישי ט’ בחשון.
לפרטים נוספים והגשת מועמדות:

https://bit.ly/2CgTYaD

Message publisher
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
Full address
גבעת רם, כפר ההייטק
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added