< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הודעה שנייה // עבודה: שינוי בדדליין!! עוזר/ת מחקר לזמן קצר לפרויקט בתחום החינוך [ירושלים] דדליין חדש=13.9.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8090704/

שימו לב להקדמת מועד הגשת המועמדות

ליזמה למחקר יישומי בחינוך דרוש* תלמיד מחקר לעבודת איתור וסיכום מאמרים לצורך פרוייקט מיידי וקצר מועד.

היזמה למחקר יישומי בחינוך פועלת כדי שידע מחקרי ישמש בסיס איתן לתהליכי עיצוב מדיניות, זאת על מנת לשפר את יכולותיה של מערכת החינוך להתמודד עם האתגרים העומדים לפתחה.

אנחנו מחפשים דוקטורנט או תלמיד תואר שני בחינוך / מדעי החברה, רצוי עם רקע מתודולוגי חזק, לעבודה של חיפוש וסיכום מאמרים בנושא מתודות ומודלים להערכה ומדידה של תהליכי פיתוח מקצועי של מורים.
המשימה כוללת סיכום קצר של 6-10 מאמרים או פרקים מספרים באנגלית, וכן איתור של 1-5 מאמרים עדכניים נוספים וסיכומם. פרק הזמן לביצוע הוא 6 שבועות (עד ליום 15.10), והתשלום הוא 8000 ₪.

העבודה תתבצע מהבית, למעט 1-3 פגישות בירושלים

יש לשלוח קורות חיים ודוגמת כתיבה רלוונטית (כגון פרק מתוך עבודת מחקר קודמת)
אל רננה פרזנצ’בסקי אמיר, מרכזת הוועדה לניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך. renana.education@academy.ac.il

* המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

Message publisher
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added