< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ערב עיון מוסרט: חוק הלאום (חסן ג'בארין, רות גביזון) [התקיים במכון ון ליר ירושלים, 14.8.18]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8082723/

בימת ון ליר לדיון ציבורי

ב-14.8.18 התקיים במכון ון ליר בירושלים ערב עיון על חוק הלאום.

ניתן לצפות ב 5 סרטונים מערב העיון שעלו לאתר המכון.

לצפייה בערב העיון הקליקו כאן

 

 על הערב: חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, או בשמו השגור "חוק הלאום", אושר לאחרונה בכנסת ומעורר מאז דיון ציבורי סוער. החוק מעלה שאלות מהותיות בדבר הגדרת המדינה, יחסי רוב ומיעוט, מעמדה של השפה הערבית, פרויקט "ייהוד הארץ", עתיד השטחים הכבושים במסגרת משא ומתן מדיני ואיזון בין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת. סוגיות אלו נמצאות כעת בלב מחלוקת ציבורית מורכבת.

הערב כלל:
דברי פתיחה: פרופ' שי לביא

שיחה – יו"ר: גל גבאי, משתתפים: עו"ד חסן ג'בארין, פרופ' רות גביזון

דיון בהשתתפות הקהל

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה