קול קורא // מאמרים: אפיסטמולוגיה ופילוסופיה של המדע; דדליין לתקצירים=1.12.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081832/

Epistemology and Philosophy of Science

The journal “Epistemology & Philosophy of Science” announces a call for papers for a special thematic issue devoted to metaphilosophy. The leading contemporary philosophers like Timothy Williamson, Daniel Dennett, Joshua Knobe, Daniel Stoljar are going to participate in this issue. The submissions are expected in terms of but not limited by the following topics:

  1. Armchair Philosophy, Public Philosophy and Experimental Philosophy
  2. Naturalism
  3. Progress in Philosophy
  4. Method
  5. Philosophy and Science
  6. Metaepistemology
  7. Metaontology

לעוד פרטים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה