< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // קבוצת מחקר "פרטיות וקפיטליזם של המידע" (מיקי זר, מיכאל בירנהק) [תל אביב, תשע"ט] דדליין=15.9.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8081515/

מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב

פרטיות והקפיטליזם של המידע

קול קורא להצטרפות לקבוצת מחקר תשע”ט

התפתחות מואצת של טכנולוגיות תקשורת ומידע חדשות בעשורים האחרונים, והעובדה שמעקב הוא המודל העסקי של האינטרנט, מאפשרות סדר חדש של קפיטליזם גלובלי. מהפכת המידע מונעת מאתוס כלכלי קפיטליסטי ומהלוגיקה שמאפיינת אותו; מעקב, כטכנולוגיה של שליטה, מהווה רכיב מרכזי של המדינה הקפיטליסטית. כלכלת הקפיטליזם המידעי מושתתת על סחר במידע אישי של אזרחים וצרכנים. שימוש בטובין ובשירותים שמציע העולם הדיגיטלי, לרבות סביבות “חכמות” ו”האינטרנט של הדברים”, כרוך לעתים קרובות בוויתור בפועל על שליטה במידע האישי שלנו והכפפת חיי היומיום למעקב בלתי פוסק. האפשרויות החדשות ליעילות שוקית ושלטונית, לשיפור באיכות החיים וליצירה ולתקשורת בין-אישית וחברתית, טומנות בחובן חדירה חסרת תקדים לפרטיות ויצירת ערוצים חדשים של הנדסה חברתית. קפיטליזם המידע והמעקב מציע אפשרויות חדשות של יצירה, רווחה ושיתוף פעולה, אך גם אפשרויות חדשות של ניצול ודיכוי ובתגובה להן, אפשרויות לביקורת, התנגדות ובניית חלופות. מושג הפרטיות ניצב במרכזה של צומת זו שבין שגשוג, ניצול והתנגדות.

מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב בשיתוף המרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר ע”ש בלווטניק ימשיכו בשנת הלימודים תשע”ט את פעילות קבוצת המחקר הבין-תחומית העוסקת ביחסים המורכבים שבין פרטיות וכלכלת המידע. קבוצת המחקר תיפגש בימי שישי, פעם בחודש במהלך שנת הלימודים, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לדיון בטקסטים העוסקים בפרטיות ובשוק, חברה ופוליטיקה, ובמחקרים של חברי/ות הקבוצה.

ההשתתפות פתוחה לחוקרים/ות, מכל תחום ידע ומכל מוסד אקדמי, ובכלל זה תלמידי/ות מחקר בשלבים מתקדמים.

המעוניינים/ות להשתתף בקבוצת המחקר מוזמנים/ות לפנות בצירוף קורות חיים ותקציר (עמוד אחד) ולפרט את העניין האקדמי בנושא עד ליום 15.9.2018 לכתובת safracen@post.tau.ac.il
מרכזים: ד”ר מיקי זר, פרופ’ מיכאל בירנהק.

Message publisher
שרון ורד שקד safracen@post.tau.ac.il 03-6407915
Full address
מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added