< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // פרסום חוברות במסגרת פרויקט "כדאי לדעת"

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8081413/

פרויקט “כדאי לדעת” מזמין חוקרים ומרצים במדעי הרוח לכתוב חוברות בתחום התמחותם.

ילדים אינם פחות חכמים מאיתנו המבוגרים. הידע שלהם עדיין אינו רחב והניסיון שלהם פחות עשיר, אך חשיבתם עמוקה ומקורית כשלנו ולעתים אף יותר. זכותם של הילדים להכיר את הרעיונות החשובים במדע וברוח, וחובתנו למצוא את הדרך להציג להם אותם.

פרויקט “כדאי לדעת” הינו פרויקט פילנתרופי בין-אוניברסיטאי שמטרתו הנגשת האקדמיה לבני נוער בגילאי חטיבת הביניים והתיכון וחשיפתם לרעיונות החשובים במדע וברוח. במסגרת הפרויקט אנחנו מפיקים חוברות קצרות (30-60 עמודים) הנכתבות בשפתם וברוחם של התלמידים על ידי גדולי החוקרים והמרצים באקדמיה הישראלית ומקיפות את כל תחומי המדע, החברה והרוח. למיטב ידיעתנו, זהו פרויקט יחידי מסוגו בעולם.

עד כה פרסמנו שמונה חוברות; שלוש במשפטים (“מבוא לדיני חברות” מאת פרופסור אוריאל פרוקצ’יה, ו-“מבוא לפילוסופיה של המשפט” ו-“משפט פרטי ומשפט ציבורי” מאת פרופסור אלון הראל), אחת בפסיכולוגיה (“קבלת החלטות” מאת פרופסור עמירם רביב ודר’ עדנה כצנלסון), שלוש במתמטיקה (“מבוא ללוגיקה מתמטית” מאת פרופסור אילון סולן, “על השורש הריבועי של שתיים ושורשים נוספים” מאת פרופסור דוד גילת ו-“על בעיות פשיטת רגל בתורת המשחקים” מאת אוריאל וינץ ואורן יובל) ואחת במדעי החיים (“אבולוציה” מאת פרופסור עמרם אשל). בימים אלה מופקות חוברות בגיאוגרפיה ופסיכולוגיה, וחוברות נוספות נמצאות בשלבי כתיבה.

אנחנו משתפים פעולה עם משרד החינוך, הן בהפצת החוברות והן בהכנסתן לתוכנית הלימודים. החוברות מפורסמות חינם אין כסף באתר האינטרנט של הפרויקט שכתובתו https://goodtoknow.tau.ac.il/. ניתן לקרוא אותן במחשב ובהתקנים ניידים כסמארטפון ואייפד.

אנחנו מזמינים את חוקרי מדעי הרוח להצטרף לפרויקט ולכתוב חוברת בתחום התמחותם. לקבלת פרטים נוספים ועל מנת לתאם את נושא החוברת ואת המבנה שלה, אנא פנו ליוזם ומנהל הפרויקט, פרופסור אילון סולן מבית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, בכתובת eilons@post.tau.ac.il.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added