< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שמרו את התאריך // הכנס השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה [גבעת חביבה] 13-14.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8081411/

תכנית הכנס השנתי
של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה לשנת 2018
13-14.9.2018, ד'-ה' בתשרי תשע"ט
יד יערי, גבעת חביבה

יום ה', 13.9.18:

9:00 התכנסות בספריית השלום

09:15 ברכות ראשי מכוני המחקר

9:30 – מושב ראשון: תנועת העבודה: עבר-הווה-עתיד (09:30 – 11:15)

יו"ר: איציק גרינברג
• אורן קלמן:
איזו הנהגה ראשי מפא"י ביקשו לעצב בעיירות הפיתוח וכיצד פעלו?
• אבי אהרונסון:
"בבריתך": ארץ ישראל השלמה כמרכיב בזהות האישית והלאומית של חניכי המחנות העולים
• דני זמיר:
תנועת העבודה והפתעת הטראמפיזם: ימין פופוליסטי ושמאל קפיטליסטי

11:15– הפסקה

11:30 – מושב שני: דינמיקה של תהליכי "השמאלה" (11:30 -13:15)

יו"ר: אלי צור
• תום נבון:
שורשיה הציוניים של ההיסטוריוגרפיה היהודית המרקסיסטית
• רועי וינטרוב:
"תהפוכות בהיסטוריה מהפכנית": הוראת ההיסטוריה המרקסיסטית בקיבוץ הארצי, 1972-1931
• דורון נדיב:
ההתמודדות של הנהגת הקיבוץ הארצי, הנהגת הקיבוץ המאוחד וההנהגות המקומיות בקיבוצים עם גילויי ההשמאלה, 1956-1948

14:15 – מושב שלישי: תרבות קיבוצית – והגדת לבנך – הגדות פסח קיבוציות (14:15 – 16:15)

יו"ר ומגיבה: נורית פיינשטיין
• נעה בנגלס יבין:
הגדות הפסח הקיבוציות בין מסורת לחידוש
• מיטל אולמן:
הגדת ולדהיים – הגדת פסח הראשונה של קבוץ לוחמי הגטאות
• לאה מרזל:
"סדר פסח נוסח יגור" מאז ועד היום
• בנימין יוגב וערן ירקוני:
מכון שיטים – ארכיון החגים הקיבוצי: השתקפותה של ההוויה הציונית בהגדות פסח הקיבוציות

16:15– הפסקה

16:30 – מושב רביעי: החינוך הקיבוצי: עבר-הווה-עתיד (16:30 -18:15)

יו"ר ומגיב: יובל דרור
• גלעד גולדשמידט:
החינוך האנתרופוסופי והחינוך הקיבוצי קווי דמיון ושוני
• יונה פריטל:
מחלקת החינוך בעין סערת השינוי
• אברהם פרנק:
"החינוך הקיבוצי" והמערכת הכללית – מה רלוונטי?

19:30 – "הטנק" מאת אסף ענברי – זהות, זכרון, ספרות, היסטוריה ומה שביניהם:
משתתפים:
• אסף ענברי
• מוקי צור
• מנחה: אלון גן
(המפגש פתוח לקהל ללא תשלום ויתקיים בקיבוץ עין שמר ב"חממה" בשיתוף חברי הקיבוץ)

יום ו', 14.9.18:

09:00 – מושב חמישי: אחרי המטמורפוזה: שינויים מרחיקי לכת בקיבוץ (09:00 – 10:30)

יו"ר ומגיב: אליעזר בן רפאל

• חזי דר, שלמה גץ:
דילמות בניהול הקיבוץ המתחדש
• מיכל פלגי, מיכאל סופר, סיביל היילברון:
תעסוקה ויזמות בקיבוץ של היום
• אלון גן :
התחלפות שפות מארגנות בתנועה הקיבוצית

10:30 – הפסקה

10:45 – מושב שישי: הקיבוץ והמדינה 70 שנות דיאלוג (10:45 -12:15)

יו"ר ומגיב: יוסף גורני
רב שיח בהשתתפות:
• אהרן ידלין
• אביבה חלמיש
• אלי צור
• אלון פאוקר

12:30 דברי סיום – אלון גן

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
ספריית גבעת חביבה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה