< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תוכנית עמיתי ספרייה במכון ון ליר בירושלים לחוקרים בראשית דרכם האקדמית [ירושלים] דדליין=26.8.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8081111/

קול קורא – תוכנית עמיתי ספרייה במכון ון ליר בירושלים לחוקרים בראשית דרכם האקדמית

סטודנטים בשלב כתיבת עבודת הדוקטור ופוסט-דוקטורנטים חדשים

קול קורא – תוכנית עמיתי ספרייה במכון ון ליר בירושלים לחוקרים בראשית דרכם האקדמית
יש לשלוח את הפנייה עד יום ראשון 26.8.2018.

מכון ון ליר בירושלים מזמין סטודנטים בשלב כתיבת עבודת הדוקטור ופוסט-דוקטורנטים חדשים להצטרף לתוכנית עמיתי ספרייה ולהשתלב בקהילת החוקרים במכון.

עמיתי הספרייה מקבלים שולחן בספרייה שבבניין ההיסטורי של המכון וגישה לאוספיה, משתתפים בסמינרים אחת לחודש ונהנים מיתרונותיה של קהילת החוקרים הבין-תחומית של הספרייה. עמיתי הספרייה נדרשים לעבוד בספרייה לפחות פעמיים בשבוע.

תינתן עדיפות למועמדים ממדעי הרוח והחברה שעבודתם עולה בקנה אחד עם נושאי המחקר של המכון:

  • קדושה, דת וחילון
  • גלובליזציה וריבונות
  • מדע, טכנולוגיה וציוויליזציה

בספריית מכון ון ליר יותר מ-40,000 ספרים וכתבי עת, בעיקר בתחומי הפילוסופיה, ההיסטוריה, מדע המדינה והדת.

המעוניינים מתבקשים לשלוח מכתב פנייה קצר ובו כמה פרטים ביוגרפיים, נושא הדוקטורט ותחומי מחקר עיקריים בצירוף קורות חיים אל פרופ’ שי לביא, ראש מכון ון ליר בירושלים, באמצעות ציפי הכט zippih@vanleer.org.il, לא יאוחר מ-26 באוגוסט 2018.

מכון ון ליר בירושלים עוסק במחקר בין-תחומי חדשני ויש לו מחויבות ציבורית עמוקה. מאז 1959 המכון פועל כמרכז ללימודים מתקדמים ולשיח ציבורי אינטלקטואלי ועוסק בתחומים בעלי חשיבות מכרעת ורגישות חברתית, הנוגעים למוקדי מתח מרכזיים בחברה הישראלית.

* המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added