< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הכנס הארצי הרביעי של תכניות המגדר בישראל [תל חי 02/19] דדליין=3.11.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/8081000/

אנו מזמינות אתכן/ם להגיש הצעות לכנס השנתי הרביעי של התכניות ללימודי מגדר בישראל. כנסים אלה הם המשך לכנסים של האגודה ללימודים פמיניסטים, שהוקמה ב-1998 כשיתוף פעולה של תכניות לימודי נשים ומגדר, שקדמו להן יוזמות שונות עוד בשנות ה-80. זו הזדמנות לציין יובל של פעילות פמיניסטית באקדמיה הישראלית – להביט אחורה אל דור המייסדות וקדימה אל חוקרי/ות העתיד.
מטרות הכנס:
• להציג לקהילה האקדמית והחוקרת ולכל מי שמתעניינ/ת בתחום בישראל את חזית המחקר בתחום לימודי המגדר בארץ. המחקר המגדרי בארץ מוצג בדרך כלל בבמות דיסציפלינריות שונות, מה שמקשה על קבלת פרספקטיבה על הנעשה בתחום. הכנס יאיר את הגיוון והמורכבות של חקר המגדר והפמיניזם בישראל.
• לחזק את הקשרים בקרב הקהילה החוקרת מגדר ולהעמיק את ההיכרות ואת הקשרים המחקריים והחברתיים בין החוקרות. אנו מאמינות שעם הפריחה העצומה של המחקר המגדרי והתוכניות ללימודי מגדר יש חשיבות בהתכנסות זו שתאפשר במה פורייה לדיונים שבתשתיתם פרספקטיבה מגדרית.
מכיוון שהכנס מתקיים הפעם הרחק ממרכז הארץ, כדי להבטיח נוכחות מרבית הוחלט לקצר אותו ליום אחד. זאת תהיה הזדמנות לקהילת החוקרות והתלמידות העוסקות במגדר לבלות יחד יום שלם באווירה ייחודית. עם זאת, קיצור הכנס משמעו שנוכל לקבל פחות הצעות מאשר בשנים קודמות.
• אנו מזמינות הצעות למושבים ולהרצאות העוסקים בהיבטים עכשוויים של חקר המגדר ושל מחקר פמיניסטי. נשמח במיוחד להצעות בנושאים: מגדר מוגבלויות; מגדר והגירה ודיאלוגים בין דוריים בפמיניזם הישראלי.
• אנו מזמינות הצעות מחוקרות/ים מנוסות/ים ומדוקטורנטיות/ים בשלבים מתקדמים של המחקר.
• המחקר המוצע צריך להציג את עבודתה/ו של החוקר/ת בתקופה האחרונה.
• תינתן עדיפות להצעות של מושבים תמטיים ואינטרדיסציפלינריים.
יש לשלוח תקציר באורך 200-250 מלים. אורך ההרצאות 15 דקות; המושבים יכללו בין שלוש לארבע הרצאות. הצעות למושבים צריכות לכלול, בנוסף לתקציר של כל הרצאה, גם הנמקה כוללת למושב.
בשם הקובץ נא לציין את שם החוקר/ת ואת שיוכה המוסדי (או העצמאי).
את התקצירים יש לשלוח עד ה-3 בנובמבר 2018 למייל programgender@gmail.com
את ההצעות תקרא וועדת הכנס המורכבת מנציגות התכניות וההקבצים ללימודי מגדר בארץ.
בברכה, ועדת הכנס.

Message publisher
תמר הגר tamar.hager@gmail.com
Full address
מכללה האקדמית תל-חי, כביש 9977, קרית שמונה, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added