הזדמנות // מלגת מארי קירי לחוקרים/ות מנוסים/ות מכל תחומי המחקר [אירופה] דדליין=12.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8080802/

Marie Skłodowska-Curie Actions, Individual Fellowships

Individual Fellowships (IF) are a great option if you are an experienced researcher looking to give your career a boost by working abroad. They offer exciting new learning opportunities and a chance to add some sparkle to your CV.

TYPES OF INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

There are two types of Individual Fellowships:

  • European Fellowships
  • Global Fellowships

European Fellowships:

  • are open to researchers moving within Europe, as well as those coming in from other parts of the world.
  • can restart a research career after a break, such as parental leave.
  • can help researchers coming back to Europe find a new position.

These Fellowships are held in the EU or associated countries and last for one to two years.

Global Fellowships

  • fund positions outside Europe for researchers based in the EU or associated countries.
  • last between two and three years.
  • the researcher has to come back for one year to an organisation based in the EU or associated countries.

Both types of Fellowship can also include a secondment period of up to three or six months in another organisation in Europe.

WHO CAN APPLY?

This action is for experienced researchers from across the world.

Applicants need a doctoral degree or at least four years’ full-time research experience by the time of the call deadline.

WHAT CAN BE FUNDED?

All research areas can be funded. MSCA Fellows come from a wide variety of disciplines – from physics to linguistics, and from health-sciences to mathematical modelling.

WHAT THE FUNDING COVERS

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה