קול קורא // מאמרים: מיזוגניה, אלימות גברית והטרונורמטיביות במוזיקה הפופולרית שלאחר שנת 2000; דדליין לתקצירים=31.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8073035/

Misogyny, toxic masculinity, and heteronormativity in post-2000 popular music

Popular music has been a well-studied area during the 20th century, but this focus waned during the early part of the 21st Century, moving instead to music on the fringes. With recent academic and press interest in gender and sexuality in contemporary popular music, we aim to bring together a collection of works related to the notions of misogyny, toxic masculinity and heteronormativity in post-2000 popular music. Specifically, the purposes of this book are to:

–          Address the themes of heteronormativity and gender stereotyping

–          Explore misogyny,  female exploitation, and the sexualisation of female artists

–          Discuss the concept of toxic masculinity

–          Examine the notion of Gender fluidity

–          Analyse the different elements involved with popular music, including lyrics, video, appearances in the media (both mass and social), and stage presence and the roles they play in the book’s core themes

לעוד פרטים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה