הזדמנות // מלגות מטעם משרד מדע לפוסט-דוקטורטנטים/ות במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים [ישראל] דדליין=3.9.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8072024/

במסגרת פעולות משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד) לפיתוח תשתיות מחקר ופיתוח ולקירוב הדדי בין המדע לקהילה בכלל ולקהילה בפריפריה בפרט, המשרד מעודד קיומו וביצועו של מחקר ופיתוח יישומי באזורי הפריפריה, על ידי חוקרים והכשרת כוח אדם מהאזור ולמען האזור, באמצעות מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים.
לצורך קידום מטרה זו ועל מנת לחזק את מצבת כוח האדם במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים אשר, לרוב, מספר המועסקים במסגרתם נמוך יחסית, המשרד מעוניין להעניק מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטור במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים המפורטים להלן:

קראו עוד

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה