< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // סדרת הרצאות מקוונת: מחשבה מדינית מודרנית (אפרים פודוקסיק)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8071914/

Modern Political Thought

סדרה של 25 הרצאות אשר סוקרות את תולדות המחשבה המדינית החל מהמאה ה-16 וכלה בתחילת המאה ה-20. לקורס שני חלקים. החלק הראשון דן בהגות המדינית של העת החדשה המוקדמות אשר שרטטה את התבונות הבסיסיות של התודעה המודרנית בדבר מהות החיים המדיניים ואופייה של הציביליזציה המודרנית. החלק השני דן בהיווצרותן ומרכיביהן המרכזיים של האידיאולוגיות המודרניות מהמהפכה הצרפתית ואילך.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyiyg0zj2ER2AF2npaA_4slj8CYExaBdE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה