< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פוסטדוק: הגשת מועמדות למלגה מטעם האקדמיה הבריטית - בלשנות ופילולוגיה [אוקספורד] דדליין=17.8.18

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/8071210/

British Academy Postdoctoral Fellowships

Read more

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
כתובת מלאה
אוניברסיטת אוקספורד
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה